Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Všetky správy


:


Návrh Zákona o údajoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
17. 10. 2019

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil do medzirezortného pripomienkového konana návrh Zákona o údajoch na základe úlohy č. 2 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019.Návrh je dostupný na pripomienkovanie do 24. októbra 2019 na právno -...

O otvorenom vládnutí sa diskutuje aj na pôde OECD
15. 10. 2019

Otvorené vládnutie je pojem, ktorý sa skloňuje v rôznych podobách a v rôznych iniciatívach po celom svete. Od apríla 2019 sa stal vďaka vytvoreniu oficiálnej pracovnej skupiny aj neoddeliteľnou súčasťou OECD. Prvého oficiálneho zasadania skupiny sa v utorok zúčastnila aj...

Výzva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na predkladanie návrhov laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv
14. 10. 2019

Ak poznáte mimoriadne osobnosti, ktoré sa vo svojom každodennom živote usilujú o dodržiavanie či zlepšenie stavu ľudských práv na Slovensku, môžete ich nominovať na Cenu ministra spravodlivosti SR. Laureátmi ceny môžu byť experti a občianski aktivisti pôsobiaci v oblasti presadzovania ľudských...

Prepojenie vedy so spoločnosťou je celosvetovo aktuálnou témou
11. 10. 2019

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda sú jednou z tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku. Presadzujeme, aby výsledky vedy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, boli verejne dostupné všetkým občanom. Táto iniciatíva ide ruka v ruke...

Metajazyk a nezrozumiteľnosť dokumentov o fondoch EÚ: hľadáme riešenia
10. 10. 2019

V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sme v Bratislave zorganizovali dve pracovné stretnutia pre štátnych zamestnancov a zamestnankyne, ktoré pracujú s fondami EÚ. Na stretnutiach zúčastnení spoločne analyzovali a hodnotili vybrané metodické texty z hľadiska zrozumiteľnosti...

Spolupráca pri rozvoji dialógu o prioritách pre nové programové obdobie eurofondov
10. 10. 2019

Vo štvrtok, 3. októbra 2019, schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 Návrh východiskových priorít pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. V procese prípravy tohto návrhu sa snažil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť...

Otvorili sme druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti
09. 10. 2019

Na základe veľmi dobrej odozvy a záujmu zo strany študentov a študentiek Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme 2. októbra 2019 otvorili druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti. V rámci tohto voliteľného predmetu sa zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi...

Diskutovali sme o podpore opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z budúcich fondov EÚ
09. 10. 2019

Koncom septembra sme v Košiciach zorganizovali dve podujatia zamerané na diskusiu o možnostiach podpory opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z fondov EÚ. Podujatia sú súčasťou projektu Partnerstvo 3, ktorého cieľom je podporovať participáciu a otvorené riadenie fondov EÚ....

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]