Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Všetky správy


:


Samosprávy, mestá a obce sa môžu prihlásiť do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
29. 05. 2020

POZOR! Termín na prihlasovanie sa do programu bol predĺžený do 14. augusta 2020! Aktuálne termíny nájdete na webstránke centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR...

Transparentnejšia prokuratúra: Široký participatívny proces priniesol kvalitný legislatívny návrh zmien
26. 05. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oceňuje participatívny proces prípravy návrhu legislatívnych zmien v prokuratúre, ktorých cieľom je zvyšovať transparentnosť a dôveryhodnosť prokuratúry v súlade s princípmi otvoreného vládnutia. Vláda SR sa prijatím...

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. 05. 2020

Dňa 13. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňou Gaborčákovou. Zhovárali sa o viacerých témach, ktoré spájajú ÚSV ROS a MPSVR SR. Jednou z oblastí spolupráce...

Úradný spravodaj 18. - 22. mája 2020
22. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci 22.05.2020 Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym...

Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci
22. 05. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc. Témou stretnutia bola otvorená veda a otvorený prístup k ...

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú...

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR
18. 05. 2020

Dňa 12. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jurajom Smatanom. Diskutovali o viacerých témach, ktoré spájajú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a ...

Úradný spravodaj 27. apríl - 15. máj 2020
15. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém 15.05.2020 Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]