Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2018, Pondelok
 

Všetky správy


:


Úradný spravodaj - 14. týždeň 2018
12. 04. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Hľadáme finančného manažéra alebo finančnú manažérku Do nášho pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja...

Úspešné Slovensko je výsledkom práce aj tretieho sektora
04. 04. 2018

Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mimovládne organizácie (ktoré sme zvykli označovať ako „tretí sektor“) sú veľkou rodinou rôznych právnych foriem formálne založených organizácií, právnických osôb, ktoré registruje, resp. eviduje štát. Tisíce organizácií vznikli...

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala na svojom zasadnutí uznesenie k aktuálnej situácii
03. 04. 2018

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie...

Slovensko bolo tento rok súčasťou Týždňa otvoreného vzdelávania
28. 03. 2018

Dňa 15. marca 2018 sa v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského uskutočnilo pracovné stretnutie pod vedením ÚSV ROS k téme otvorených vzdelávacích zdrojov. Toto stretnutie bolo súčasťou celosvetového podujatia s názvom Týždeň otvoreného vzdelávania, do ktorého sa Slovensko zapojilo po...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom odzneli na konferencii v Česku
26. 03. 2018

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa v Prahe konala medzinárodná odborná konferencia zameraná na rozvoj dobrovoľníctva v Českej republike (ČR), ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa ÚSV ROS. V prvý deň konferencie, v rámci hlavného odborného bloku zameraného na stav...

Z denníkov analytiky - Marec 2018
23. 03. 2018

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, alebo ako viesť pološtruktúrované rozhovory s aktérmi politík Dňa 6. marca 2018 prebehol tréning našich spolupracovníkov, zapojených do zberu dát z prostredia pilotnej schémy, ktorí pod taktovkou Daniela Klimovského zabezpečujú proces dokumentácie a ...

Z denníkov pilotnej schémy - Marec 2018
16. 03. 2018

Pilotný projekt 9 Mesto Nitra v spolupráci s partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 15. marca 2018 zorganizovali spoločné stretnutie pracovných skupín v rámci projektu Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých. Cieľom stretnutia bolo vzájomné predstavenie členov...

Pridajte sa k nám! Hľadáme finančného manažéra/finančnú manažérku do národného projektu
14. 03. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného finančného manažéra/finančnú manažérku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Bližšie...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]