Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 

Všetky správy


:


ÚRADNÝ SPRAVODAJ 35. - 37. týždeň 2017
15. 09. 2017

  Prvé hodnotiace kolo výziev z OP Efektívna verejná správa pre mimovládne neziskové organizácie uzavreté V prvom kole výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktoré malo uzávierku 21. augusta 2017, bolo podaných 116...

Medzinárodné pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP témy v Bratislave
14. 09. 2017

V piatok 8. septembra 2017 zorganizoval úrad splnomocnenca medzinárodné pracovné stretnutie Open Government Partnership -Central and East Europe Exchange určené kontaktným osobám Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership – OGP). Bolo to vôbec prvé takéto regionálne...

Pozitívna spätná väzba účastníkov infoseminárov k eurofondovým výzvam pre mimovládky
12. 09. 2017

S hrdosťou konštatujeme, že prieskum spokojnosti účastníkov infoseminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol na výbornú. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné...

Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa
28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017. S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu...

Prieskum dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach
25. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný ...

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 33. – 34. týždeň 2017
23. 08. 2017

  Rozporové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov Na rozporovom konaní k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov sa za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj...

Diskusia k Agende 2030 a jej vnútroštátnej implementácii na ÚSV ROS
22. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti srdečne pozýva mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú problematike Agendy 2030 prijatej na pôde OSN 25. septembra 2015 na stretnutie ohľadom jej vnútroštátnej implementácie. Plánovaný postup implementácie Agendy 2030, aj v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]