Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2017, Piatok
 

Všetky správy


:


Organizovali sme semináre na tému participatívnej tvorby verejných politík
06. 07. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval semináre na tému „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to?“. Semináre sa uskutočnili v dňoch 14. júna 2017, 28. júna 2017 a 4. júla 2017 a boli určené zamestnancom štátnej správy, ktorí zastrešujú tvorbu...

Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
29. 06. 2017

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v minulých mesiacoch, pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa súbor najčastejšie kladených otázok. Na tomto mieste...

Analýza zverejňovania datasetov dostupná na pripomienkovanie
27. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19.06.2017. Analýza je pilotnou analýzou ÚSV ROS a...

Uskutočnilo sa 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Z dvoch kandidátok bola do tejto funkcie nominovaná Katarína...

Prvé stretnutie koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie
20. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády zorganizoval dňa 20. júna 2017 prvé zo série pravidelných stretnutí koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP). Stretnutia sú vynikajúcou príležitosťou pre nadviazanie pravidelnej komunikácie so štátnymi predstaviteľmi, ktorí sú na svojich rezortoch...

Správa o plnení AP OGP 2017 – 2019 – kapitola Otvorená justícia
16. 06. 2017

Prvé štyri úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 boli splnené. Jedná sa o úlohy z kapitoly Otvorená justícia, ktorých cieľom je dosiahnutie vyššej transparentnosti výberu sudcov a postihovania sudcov za disciplinárne previnenia a skvalitnenie...

Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO
14. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy realizoval sériu infoseminárov pre...

Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách
09. 06. 2017

V záujme špecifikácie plnenia úlohy B.21 a B.22 Akčného plánu OGP pripájame bližšie informácie:   Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA) Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]