Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2019, streda
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - Apríl 2019
17. 04. 2019

Workshop k particpatívnemu rozpočtu na Gymnáziu v Považskej Bystrici 03. apríla 2019 sa konal na Gymnáziu v Považskej Bystrici workshop participatívneho rozpočtu. Po úvodnom príhovore p. riaditeľky a p. koordinátorky sa mohli prítomní pustiť do práce. Žiaci vyberali v prerozdelených skupinách...

S predstaviteľmi štátnej správy a občianskej spoločnosti diskutujeme o Akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie
02. 04. 2019

V súvislosti s hodnotením plnenia záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017  - 2019 a tvorbou nového Akčného plánu na najbližšie dvojročné obdobie sa zodpovedné osoby za jednotlivé témy na úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj...

Z denníkov pilotných schém - Apríl 2019
01. 04. 2019

Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji   V rámci pilotného projektu č. 3 sa dňa 4. apríla 2019  konala v priestoroch Úradu Trenčianského samosprávneho kraja konferencia, na ktorej odborný garant Richard Medal...

Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
29. 03. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len USV ROS) v zmysle úlohy B.18. uznesenia vlády SR č. 105/2017 vypracoval „Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018“ (ďalej len „záverečné hodnotenie AP...

Z denníkov analytiky - Marec 2019
19. 03. 2019

VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM? Dňa 11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR, ktorej predchádzala tlačová konferencia. Výstupy z reprezentatívneho prieskumu...

Spolupráca UPSVaR s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku
15. 03. 2019

V rámci plnenia Akčného plánu Koncepcie ROS na roky 2017 – 2018 bolo jednou z dôležitých úloh navrhnúť a vypracovať  systém spolupráce medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.  Zámerom tejto spolupráce je posilniť a...

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
07. 03. 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 a čl. 10, ods. 2 Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového...

Z denníkov pilotných schém - Marec 2019
06. 03. 2019

Pilotný projekt 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]