Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Všetky správy


:


Otvorili sme druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti
09. 10. 2019

Na základe veľmi dobrej odozvy a záujmu zo strany študentov a študentiek Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme 2. októbra 2019 otvorili druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti. V rámci tohto voliteľného predmetu sa zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi...

Diskutovali sme o podpore opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z budúcich fondov EÚ
09. 10. 2019

Koncom septembra sme v Košiciach zorganizovali dve podujatia zamerané na diskusiu o možnostiach podpory opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z fondov EÚ. Podujatia sú súčasťou projektu Partnerstvo 3, ktorého cieľom je podporovať participáciu a otvorené riadenie fondov EÚ....

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do medzirezortného pripomienkového konania
07. 10. 2019

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2019 – 2021“) je v termíne od 7. -  14. októbra 2019 predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  Návrh Akčného plánu  OGP 2019 – 2021 nájdete na portáli Slov-Lex na tomto...

Splnomocnenec vlády sa v septembri zúčastnil zasadnutí poradných orgánov vlády k ľudským právam, národnostným menšinám a rodovej rovnosti
06. 10. 2019

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojej práce pravidelne zúčastňuje zasadnutí poradných orgánov vlády SR s rôznymi tematickými zameraniami, ktoré súvisia s obsahovou prácou splnomocnenca a úradu. V septembri sa zúčastnil dvoch stretnutí...

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 bola predstavená na Národnom konvente
04. 10. 2019

Dňa 23. septembra 2019 sa v Historickej budove NR SR uskutočnil Národný konvent, na ktorom bol predstavený kľúčový dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Prezentácia dokumentu bola zavŕšením niekoľkomesačného participatívneho procesu jeho prípravy expertmi z rôznych oblastí...

Dialóg o živote eurofondových projektov
04. 10. 2019

Na konci septembra sme v rámci projektu Partnerstvo 3 zorganizovali sériu troch podujatí, ktoré spojili zástupcov MNO s bohatými skúsenosťami s projektami financovanými z fondov EÚ a zástupcov ministerstiev zodpovedných za riadenie operačných programov. V Bratislave,...

Participácia vo vodnom plánovaní: Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia
30. 09. 2019

V roku 2019 začalo Ministerstvo životného prostredia SR proces prípravy tretieho cyklu vodného plánovania na Slovensku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvoril dialóg s ministerstvom životného prostredia o možnostiach zvýšenia zapojenia relevantných...

Splnomocnenec vlády sa zúčastnil na konferencii SPORT (R)EVOLUTION
26. 09. 2019

18. septembra 2019 sa v bratislavskej Refinery Gallery uskutočnil 1. ročník jedinečnej konferencie Slovenského olympijského a športového výboru SPORT (R)EVOLUTION. V diskusnom paneli s názvom Šport ako spoločenská zodpovednosť vystúpil s príspevkom aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]