Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Všetky správy


:


Ukončili sme prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020
16. 03. 2020

Prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa uskutoční 26.-29. mája v Bratislave, sme ukončili. Ďakujeme všetkým prihláseným za inšpiratívne projekty a inovácie, ktoré do programu ponúkli. Ak ste sa nestihli prihlásiť a predsa len máte zaujímavý projekt, iniciatívu či...

Otvorené vzdelávacie zdroje ako nástroj podpory vzdelávania žiakov a študentov počas uzavretia škôl - zoznam zaujímavých odkazov
12. 03. 2020

Otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu dostáva v súčasnej situácii nový význam. Vďaka otvoreným licenciám môžu pedagógovia, rodičia, žiaci aj študenti voľne využívať vzdelávacie zdroje a databázy ako doplnok ku vzdelávaniu v domácich...

Úradný spravodaj 02. - 06. marec 2020
06. 03. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Uzavreli sme memorandum o spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou 06.03.2020 Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Slovenská rektorská konferencia uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci....

Uzavreli sme memorandum o spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou
06. 03. 2020

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Slovenská rektorská konferencia uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci. Prejavili tým vôľu spoločne vyvíjať úsilie pri napĺňaní cieľov transparentnosti, otvorenosti a participácie na základe princípov otvoreného...

Z denníkov analytiky - Marec 2020
03. 03. 2020

O školení po školení Dňa 20.marca 2020 sa konalo interné vyhodnotenie vzdelávania novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík s Kajou Mikovou za poskytovateľa školení PDCS. Od jesene 2019 do februára 2020 sme preškolili tri skupiny účastníkov z prostredia...

Čo čaká národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti v roku 2020
02. 03. 2020

V roku 2020 prejde národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti niekoľkými fázami, ktoré na seba nadväzujú. Analýza, interpretácie a odporúčania Podaktivita 1 predstavuje kľúčovú aktivitu projektu slúžiacu k popisu stavu a smerovania...

Úradný spravodaj 17. - 28. február 2020
28. 02. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021 28.02.2020 Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z...

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]