Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Všetky správy


:


Uskutočnilo sa 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 09. 2019

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z., problém identifikácie verejných zbierok či príprava vstupov MNO...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do predbežného pripomienkového konania
09. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán OGP 2019 – 2021“). V priebehu implementácie predchádzajúceho Akčného plánu OGP 2017 – 2019 boli...

Výzva na zapojenie sa do tvorby novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2030
06. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) pozýva všetkých zainteresovaných aktérov občianskej spoločnosti aby svojou expertízou prispeli k tvorbe a príprave novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti (ďalej „koncepcia“) na obdobie rokov 2021 – 2030...

Z denníkov pilotnej schémy - August 2019
06. 09. 2019

Pilotný projekt č. 8 - Samospráva pre ľudí, ľudia pre samosprávu! Dva dni plné prezentácií, diskusií a praktických workshopov o verejných priestoroch, otvorených dátach, participatívnom rozpočte a komunitnom organizovaní. Také bolo podujatie Samospráva pre ľudí II., ktoré sa konalo v dňoch 8. -...

Z denníkov analytiky - September 2019
03. 09. 2019

Prvé PARTI ŠKOLENIA máme úspešne za sebou! V septembri začala škola! Aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pre viac ako 40 nadšencov participácie pripravil vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý pozostával zo 4 vzdelávacích...

Z denníkov analytiky - August 2019
26. 08. 2019

Zhodnotenie pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na šestnástich stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  Zhodnotenie je dostupné na stiahnutie na tomto mieste   Najvýchodnejší participatívny rozpočet na Slovensku by mal byť od roku 2020 v Snine Po ceste...

Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020
22. 08. 2019

Dňa 21. augusta 2019 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 360/2019 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020  (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán vychádza z dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na...

Tréning trénerov alebo Hľadáme budúcich spolupracovníkov
02. 08. 2019

Pripravujeme skupinu trénerov/lektorov/konzultantov  pre nastavovanie a dizajnovanie participatívnych procesov, ako aj ich realizáciu, monitoring a hodnotenie. Radi vám venujeme svoj čas, odovzdáme vám potrebné vedomosti  a privítame vás ako budúcich spolupracovníkov Úradu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]