Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Všetky správy


:


Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách
09. 06. 2017

V záujme špecifikácie plnenia úlohy B.21 a B.22 Akčného plánu OGP pripájame bližšie informácie:   Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA) Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni...

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov
24. 05. 2017

Aktualizované 24.05.2017 Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch...

Nezávislá hodnotiaca správa k implementácii Akčného plánu OGP 2015 dostupná na pripomienkovanie
19. 05. 2017

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (orig. Independent Reporting Mechanism) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády SR č. 59 zo dňa 11. februára 2015...

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Registrácia ukončená
17. 05. 2017

Ospravedlňujeme sa záujemcom o účasť na infoseminároch k eurofondovej výzve pre mimovládne neziskové organizácie, no z kapacitných dôvodov už nemôžeme naďalej registrovať ďalších učastníkov. Váš veľký záujem nás príjemne prekvapil, nesmierne nás teší a ďakujeme zaň. Veríme, že záujem o samotné výzvy...

Schválená novela sudcovských zákonov
16. 05. 2017

V stredu 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili ústavnou väčšinou novelu tzv. sudcovských zákonov, ktorá  prináša výrazné zmeny. Návrh zmeny zákona bol pripravený participatívne, za účasti predstaviteľov samosprávnych, záujmových a stavovských organizácií sudcov a ...

Tlačová konferencia k eurofondovým výzvam pre MNO
15. 05. 2017

Dňa 11. mája 2017, v deň zverejnenia výziev pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnila tlačová konferencia Úradu vlády SR, na ktorej sa zúčastnili premiér Róbert Fico, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a riaditeľ odboru Operačného programu...

Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené
12. 05. 2017

V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na práve zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa. Výzvy sú rozdelené na dve základné témy: Tvorba lepšej verejnej politiky Občianska informovanosť a...

Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS
12. 05. 2017

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS) vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ako prvé budú...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]