Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Všetky správy


:


Z denníkov pilotnej schémy - Marec 2018
16. 03. 2018

Pilotný projekt 9 Mesto Nitra v spolupráci s partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 15. marca 2018 zorganizovali spoločné stretnutie pracovných skupín v rámci projektu Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých. Cieľom stretnutia bolo vzájomné predstavenie členov...

Pridajte sa k nám! Hľadáme finančného manažéra/finančnú manažérku do národného projektu
14. 03. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného finančného manažéra/finančnú manažérku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Bližšie...

Pripomienkovanie koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
13. 03. 2018

Od jesene minulého roka sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) podieľal spoločne s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií,...

Príprava koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu
07. 03. 2018

V nadväznosti na úlohu č. 10 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017-18 sme sa koncom roka 2017 stali súčasťou pracovnej skupiny, zameranej na prípravu  Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Spoločne s pracovnou skupinou zloženou...

Príďte na diskusie o národných prioritách k implementácii Agendy 2030
06. 03. 2018

V mesiacoch marec a apríl 2018 bude na celom Slovensku prebiehať súbor pracovných seminárov a stretnutí k pripomienkovaniu návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento participatívny proces má umožniť zainteresovaným aktérom a odbornej verejnosti zoznámiť sa s predbežným...

Prvé kolo výziev z OP EVS pre mimovládne neziskové organizácie vyhodnotené
27. 02. 2018

Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po vyhodnotení 1. kola výziev, smerovaných pre mimovládne neziskové organizácie, zverejnil na svojej stránke zoznam schválených projektov. Z celkového počtu 114 prihlásených projektov hodnotiacim procesom úspešne prešlo 66...

Príprava národného akčného plánu pre deti je v plnom prúde
23. 02. 2018

V gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa v období od júla 2017 do júna 2018 spustil proces prípravy Národného akčného plánu pre deti, ktorý nadviaže na aktuálne platný Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 7. týždeň 2018
21. 02. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Príprava podkladov pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO V januári sme zorganizovali záverečné stretnutie členov pracovných skupín, na ktorom sme zhodnotili...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]