Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2018, Piatok
 

Všetky správy


:


ÚRADNÝ SPRAVODAJ 33. – 34. týždeň 2017
23. 08. 2017

  Rozporové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov Na rozporovom konaní k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov sa za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj...

Diskusia k Agende 2030 a jej vnútroštátnej implementácii na ÚSV ROS
22. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti srdečne pozýva mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú problematike Agendy 2030 prijatej na pôde OSN 25. septembra 2015 na stretnutie ohľadom jej vnútroštátnej implementácie. Plánovaný postup implementácie Agendy 2030, aj v...

Udeľovanie Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016
17. 08. 2017

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky pripravuje v rámci svojich aktivít vyhlásenie „Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016“. Cena udeľovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa udeľuje za realizované aktivity v...

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
16. 08. 2017

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.  Organizácie sa v ...

Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
15. 08. 2017

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX). Miesto vo výbore bude mať aj 6...

Otvorili sme dvere participatívnej tvorbe eurofondových výziev
15. 08. 2017

Tím expertov projektu Partnerstvo sa v predošlých mesiacoch stretol so zástupcami viacerých ministerstiev, ktoré majú na starosti rozdeľovanie fondov EÚ, aby im ponúkol spoluprácu pri zapojení partnerov a možných prijímateľov podpory z eurofondov do tvorby výziev. Výzvy na...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 31. – 32. týždeň 2017
10. 08. 2017

Rozporové konanie k novele zákona o sociálnych službách Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu novely zákona o sociálnych službách viacerými pripomienkami, z toho dvoma...

Analýza zverejnených datasetov na data.gov.sk
09. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy.  Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2017. Analýza je...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]