Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Všetky správy


:


Dialóg o živote eurofondových projektov
04. 10. 2019

Na konci septembra sme v rámci projektu Partnerstvo 3 zorganizovali sériu troch podujatí, ktoré spojili zástupcov MNO s bohatými skúsenosťami s projektami financovanými z fondov EÚ a zástupcov ministerstiev zodpovedných za riadenie operačných programov. V Bratislave,...

Participácia vo vodnom plánovaní: Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia
30. 09. 2019

V roku 2019 začalo Ministerstvo životného prostredia SR proces prípravy tretieho cyklu vodného plánovania na Slovensku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvoril dialóg s ministerstvom životného prostredia o možnostiach zvýšenia zapojenia relevantných...

Splnomocnenec vlády sa zúčastnil na konferencii SPORT (R)EVOLUTION
26. 09. 2019

18. septembra 2019 sa v bratislavskej Refinery Gallery uskutočnil 1. ročník jedinečnej konferencie Slovenského olympijského a športového výboru SPORT (R)EVOLUTION. V diskusnom paneli s názvom Šport ako spoločenská zodpovednosť vystúpil s príspevkom aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj...

Uskutočnilo sa 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 09. 2019

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z., problém identifikácie verejných zbierok či príprava vstupov MNO...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do predbežného pripomienkového konania
09. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán OGP 2019 – 2021“). V priebehu implementácie predchádzajúceho Akčného plánu OGP 2017 – 2019 boli...

Výzva na zapojenie sa do tvorby novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2030
06. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) pozýva všetkých zainteresovaných aktérov občianskej spoločnosti aby svojou expertízou prispeli k tvorbe a príprave novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti (ďalej „koncepcia“) na obdobie rokov 2021 – 2030...

Z denníkov pilotnej schémy - August 2019
06. 09. 2019

Pilotný projekt č. 8 - Samospráva pre ľudí, ľudia pre samosprávu! Dva dni plné prezentácií, diskusií a praktických workshopov o verejných priestoroch, otvorených dátach, participatívnom rozpočte a komunitnom organizovaní. Také bolo podujatie Samospráva pre ľudí II., ktoré sa konalo v dňoch 8. -...

Z denníkov analytiky - September 2019
03. 09. 2019

Prvé PARTI ŠKOLENIA máme úspešne za sebou! V septembri začala škola! Aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pre viac ako 40 nadšencov participácie pripravil vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý pozostával zo 4 vzdelávacích...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]