Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - Marec 2020
03. 03. 2020

O školení po školení Dňa 20.marca 2020 sa konalo interné vyhodnotenie vzdelávania novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík s Kajou Mikovou za poskytovateľa školení PDCS. Od jesene 2019 do februára 2020 sme preškolili tri skupiny účastníkov z prostredia...

Čo čaká národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti v roku 2020
02. 03. 2020

V roku 2020 prejde národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti niekoľkými fázami, ktoré na seba nadväzujú. Analýza, interpretácie a odporúčania Podaktivita 1 predstavuje kľúčovú aktivitu projektu slúžiacu k popisu stavu a smerovania...

Úradný spravodaj 17. - 28. február 2020
28. 02. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021 28.02.2020 Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z...

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

Z denníkov analytiky - Február 2020
25. 02. 2020

Samospráva sa vzdeláva V mesiaci február 2020 sa konala školenie skupiny S3, ktorá uzatvára našu fázu testovania novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. V dňoch 13. – 14. februára 2020 sme boli súčasťou 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík...

Mimovládne organizácie môžu požiadať o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť
24. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 bola Európskou komisiou vyhlásená výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. O grant v rámci tejto výzvy môžu žiadať aj mimovládne organizácie. Viac informácií k podmienkam...

Splnomocnenec navštívil zahraničných Slovákov na tzv. Dolnej zemi
20. 02. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval v dňoch 26.-28.1.2020 stretnutia so zahraničnými Slovákmi z tzv. Dolnej zeme. Išlo o Slovákov, ktorých komunity už od 18. storočia žijú v obci Nadlak (Rumunsko), Báčsky Petrovec (Srbsko) a Slovenský Komlóš (Maďarsko). Počas...

Splnomocnenec sa stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
19. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou. Zhovárali sa o prienikoch vo svojich agendách, najmä v oblasti služieb poskytovaných mimovládnymi...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]