Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Všetky správy


:


Výzva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na predkladanie návrhov laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv
14. 10. 2019

Ak poznáte mimoriadne osobnosti, ktoré sa vo svojom každodennom živote usilujú o dodržiavanie či zlepšenie stavu ľudských práv na Slovensku, môžete ich nominovať na Cenu ministra spravodlivosti SR. Laureátmi ceny môžu byť experti a občianski aktivisti pôsobiaci v oblasti presadzovania ľudských...

Prepojenie vedy so spoločnosťou je celosvetovo aktuálnou témou
11. 10. 2019

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda sú jednou z tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku. Presadzujeme, aby výsledky vedy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, boli verejne dostupné všetkým občanom. Táto iniciatíva ide ruka v ruke...

Metajazyk a nezrozumiteľnosť dokumentov o fondoch EÚ: hľadáme riešenia
10. 10. 2019

V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sme v Bratislave zorganizovali dve pracovné stretnutia pre štátnych zamestnancov a zamestnankyne, ktoré pracujú s fondami EÚ. Na stretnutiach zúčastnení spoločne analyzovali a hodnotili vybrané metodické texty z hľadiska zrozumiteľnosti...

Spolupráca pri rozvoji dialógu o prioritách pre nové programové obdobie eurofondov
10. 10. 2019

Vo štvrtok, 3. októbra 2019, schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 Návrh východiskových priorít pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. V procese prípravy tohto návrhu sa snažil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť...

Otvorili sme druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti
09. 10. 2019

Na základe veľmi dobrej odozvy a záujmu zo strany študentov a študentiek Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme 2. októbra 2019 otvorili druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti. V rámci tohto voliteľného predmetu sa zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi...

Diskutovali sme o podpore opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z budúcich fondov EÚ
09. 10. 2019

Koncom septembra sme v Košiciach zorganizovali dve podujatia zamerané na diskusiu o možnostiach podpory opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z fondov EÚ. Podujatia sú súčasťou projektu Partnerstvo 3, ktorého cieľom je podporovať participáciu a otvorené riadenie fondov EÚ....

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do medzirezortného pripomienkového konania
07. 10. 2019

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2019 – 2021“) je v termíne od 7. -  14. októbra 2019 predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  Návrh Akčného plánu  OGP 2019 – 2021 nájdete na portáli Slov-Lex na tomto...

Splnomocnenec vlády sa v septembri zúčastnil zasadnutí poradných orgánov vlády k ľudským právam, národnostným menšinám a rodovej rovnosti
06. 10. 2019

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojej práce pravidelne zúčastňuje zasadnutí poradných orgánov vlády SR s rôznymi tematickými zameraniami, ktoré súvisia s obsahovou prácou splnomocnenca a úradu. V septembri sa zúčastnil dvoch stretnutí...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]