Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Všetky správy


:


Z denníkov analytiky - September 2018
11. 09. 2018

Brave New Worlds?! (Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania) V dňoch 6.- 9. septembra sa v francúzskom Marseille konala konferencia európskej iniciatívy NECE (Networking European Cititzenship Education) s názvom Brave New Worlds, na ktorej sa za Úrad...

Tréning trénerov: Participatívny rozpočet na školách
31. 08. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spúšťa v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník participatívnych rozpočtov na školách, rozšírený o vzdelávanie v oblasti zapájania mládeže do života samosprávy. V...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - August 2018
27. 08. 2018

      AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Vláda SR schválila návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií,...

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií schválila vláda SR
22. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Po verejných diskusiách, diskusiách v Rade vlády SR pre MNO a medzirezortnom pripomienkovom konaní prešiel ...

Z denníkov analytiky - August 2018
13. 08. 2018

Prezentácia NP Parti počas Týždňa otvoreného vládnutia 2018 Dňa 2. augusta 2018 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo prípravné stretnutie k Týždňu otvoreného vládnutia 2018, ktorý vytvára priestor pre distribúciu výsledkov práce expertov zapojených do NP PARTI. Za národný projekt Podpora partnerstva...

Aktuálny stav výziev a vyzvaní prioritnej osi č. 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje
13. 08. 2018

Ponúkame Vám základné informácie o aktuálnych výzvach, termínoch uzávierok výziev, o ich aktuálnom stave a zároveň aj  informácie o pripravovaných výzvach, o predpokladaných termínoch ich vyhlásenia ako aj plánovaných uzávierkach 1. kôl. Veríme, že tieto informácie Vám...

Projekt Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti sa opäť rozrastá
09. 08. 2018

Do projektu zameraného na výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti opäť hľadáme ďalších členov a členky nášho tímu, ktorí majú skúsenosti, znalosti o práci vo verejnoprospešných oblastiach: oblasť kultúrnych a duchovných hodnôt, oblasť životného prostredia, oblasť ľudských...

Z denníkov pilotnej schémy - August 2018
07. 08. 2018

Pilotný projekt č. 2 Prvú sériu diskusných stretnutí k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí realizovala  Rada mládeže Slovenska (RmS) s aktérmi v priebehu mesiaca jún. Druhá séria diskusných stretnutí  je pripravená v spolupráci s ...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]