Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Všetky správy


:


Projekt Partnerstvo hľadá garanta/tku témy Informácie, komunikácia a transparentnosť
25. 01. 2019

Hľadáme osobu na hlavný pracovný pomer (dočasná štátna služba), ktorá sa rada pripojí do nášho tímu a je presvedčená, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ. Našou úlohou je zvyšovať otvorenosť riadenia eurofondov...

Z denníkov analytiky - Január 2019
25. 01. 2019

Tvorba vzdelávacieho programu Dňa 18. januára 2019 sa konalo stretnutie s Karolínou Mikovou ako zástupkyňou dodávateľa, ktorý zabezpečí spracovanie novovznikajúceho vzdelávacieho programu. V decembri 2018 prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet: Tvorba...

Princíp partnerstva v národných projektoch financovaných z fondov EÚ
22. 01. 2019

V piatok 14.decembra 2018 sme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovali podujatie, ktoré otvorilo diskusiu o  národnom projekte Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku...

Pridajte sa k Národnému projektu Participácia!
16. 01. 2019

Národný projekt Participácia sa dostáva do vzrušujúcej fázy výstupov z jednotlivých častí projektu. Preto do nášho tímu hľadáme novú posilu, ktorá chápe význam participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. A ak nám k tomu viete pomôcť so zabezpečením redaktorských a...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - Január 2019
10. 01. 2019

DO NOVÉHO ROKU VÁM AKO PRVÉ SPRÁVY PRINÁŠAME ÚVODNÉ SLOVÁ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A VEDÚCICH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA Milí partneri, priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne, ďakujem Vám za všetkým za to, čo sme spoločne...

Z denníkov pilotných schém - Január 2019
08. 01. 2019

Pilotný projekt 4 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a úrad Bratislavského samosprávneho kraja pozývajú na konferenciu „Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského...

Projekt Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti je pripravený na spustenie
02. 01. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súčasnosti finalizuje prípravnú fázu národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. V nej sme zabezpečili personálne kapacity na úrovni projektového tímu...

Splnomocnenec odovzdal ocenenie Srdce na dlani
20. 12. 2018

Dňa 4. decembra 2018 sa konalo v Koncertnej sieni Dvorana v Bratislave slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2018. Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty, ktoré vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v ...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]