Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Štátny archív v Košiciach

Kontakt:

041 56 Košice, Bačíkova 1 (pošt. priečinok C-26)
Telefón +421 55/ 622 24 15
Fax +421 55/ 729 32 45

PhDr. Richard Pavlovič, PhD. - riaditeľ

041 56 Košice, Bačíkova 1
Telefón +421 55/ 622 24 15
Fax +421 55/ 622 08 40

e-mail: archiv.ke@minv.sk

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Erik Dulovič, PhD. - vedúci oddelenia

041 56 Košice, Bačíkova 1
Telefón +421 55 622 24 15

Oddelenie služieb verejnosti

PhDr. Lucia Tokárová, PhD. - vedúca oddelenia

041 56 Košice, Bačíkova 1
Telefón +421 55/ 622 08 40


 

pracovisko Archív Michalovce

Kontakt:

071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 4
Telefón +421 56/ 6424 427
Fax +421 56/ 6424 427

Mgr. Valéria Molnárová - vedúca pracoviska

071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 4
Telefón +421 56/ 689 15 71 (-2)
Fax +421 56/ 689 15 73

e-mail: archiv.ke.mi@minv.sk

pracovisko Archív Rožňava

Kontakt:

048 01 Rožnava, Zakarpatská 12
Telefón +421 58/ 732 41 54
Fax +421 58/ 732 80 51

Ing. Eva Jergová - vedúca pracoviska

048 01 Rožňava, Zakarpatská 12
Telefón +421 58/ 732 41 54
Fax +421 58/ 732 80 51

e-mail: archiv.ke.rv@minv.sk

pracovisko Archív Spišská Nová Ves

Kontakt:

052 01 Spišská Nová Ves, Letná 67
Telefón +421 53/429 75 85
Fax +421 53/429 75 86

Mgr. Nina Palková - vedúca pracoviska

052 01 Spišská Nová Ves, Letná 67
Telefón +421 53/429 75 85
Fax +421 53/429 75 86

e-mail: archiv.ke.sn@minv.sk

pracovisko Archív Trebišov

Kontakt:

075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 201
Telefón +421 56/ 672 35 00
Fax +421 56/ 668 68 40

Mgr. Margita Bandoľová - vedúca pracoviska

075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 201
Telefón +421 56/ 668 68 41
Fax +421 56/ 668 68 40

e-mail: archiv.ke.tv@minv.sk