Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Aktuálne informácie


:


Ministerstvo vnútra vydalo katalógy vojnových hrobov
26. 01. 2011

MV SR vydalo „Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území SR“ (jpg., 61,3 kB) a „Katalóg vojnových hrobov padlých nemeckých vojakov v období 1. a 2. svetovej vojny pochovaných na území SR“ (jpg., 59,2 KB). Katalógy vyšli...

Ministerstvo vnútra plánuje tzv. volebný kódex predložiť do konca roka
24. 01. 2011

Volebný kódex by mal byť pripravený tak, aby ho parlament mohol schváliť najneskôr koncom roka 2011 alebo začiatkom roka 2012. Po prvom zasadnutí komisie, ktorá sa jeho prípravou zaoberá, v pondelok 24. januára 2011  to povedal minister vnútra Daniel Lipšic. "Mal by byť schválený minimálne dva...

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy
13. 01. 2011

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR
04. 01. 2011

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 môžu jednotlivé rezorty poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona. Ministerstvo vnútra doteraz poskytovalo dotácie:   na úseku prevencie kriminality podľa zákona č....

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

po, ut, št

8.00 h-15.00 h

str

8.00 h-17.00 h

pia

8.00 h-14.00 h

UPOZORNENIE

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov budovy je potrebné postupovať v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR