Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Reforma verejnej správy témou HN Clubu

Bratislava, 14. 11. 2013

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák spolu s poslancom NR SR Miroslavom Beblavým a expertom na verejnú správu Ľubomírom Plaiom diskutovali vo štvrtok na HN Clube na tému prebiehajúcej reformy verejnej správy ESO. Zúčastnení hostia z radov záujmových združení, samospráv, mestských zastupiteľstiev, regionálnych komôr SOPK, zástupcov Klubu 500 ako podnikateľskej sféry si v úvode vypočuli prezentáciu konceptu reformy od ministra Kaliňáka.

Cieľom reformy ESO je optimalizácia služieb poskytovaných štátom, zlepšenie a stransparentnenie výkonu jeho agendy ako aj zabezpečenie rovnomerného vyťaženia a odmeňovania štátnych zamestnancov podľa nastavených kvalitatívnych kritérií. „ESO je štrukturálna, nie kompetenčná reforma,“ zdôraznil Robert Kaliňák. Tento rok sa podarilo v dvoch fázach zintegrovať 64 a 248 úradov špecializovanej štátnej správy, ktoré vo forme odborov prešli k pôvodným obvodným úradom. K 1. októbru došlo k vytvoreniu siete 72 okresných úradov (49 pôvodných obvodných a 23 nových), ktoré kopírujú územno-správne členenie SR s cieľom zabezpečiť  jeden úrad štátnej správy na úrovni okresu.

Ako uviedol minister vnútra, pre občanov nebude podstatné sídlo úradov, pretože pre  ich potreby im bude k dispozícii klientske centrum na výkon jednotlivých agend integrovaných úradov. Pilotné klientske centrum bolo uvedené do prevádzky začiatkom mesiaca v Nitre, popri ladení procesov jednotlivých pracovísk bude slúžiť aj ako metodicko-školiace centrum pre ostatných zamestnancov v rámci celej republiky. Rezort vnútra chce postupne uvádzať do prevádzky 89 klientskych centier do roku 2015.

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý ambíciu a osobnú zaangažovanosť ministra vnútra v rámci reformy ESO ocenil, zdôraznil ale potrebu zastaviť personálnu politizáciu štátnej správy, s čím súhlasil aj odborník na verejnú správu Ľubomír Plai. „Systém, v ktorom plnia ľudia úlohy verejnej správy na Slovensku,  nie je konzistentný so systémom, ktorý funguje v zahraničí,“ uviedol Plai a ako  príklady uviedol situácie v Dánsku či v Británii.

Po spoločnej diskusii a otázkach zúčastnených sa všetci prítomní zhodli, že reforma verejnej správy je nevyhnutná a je potrebné sa zamerať tak na technicko-logistickú rovinu fungovania verejnej správy ako aj na informatizáciu služieb a profesionalizáciu kontaktu s občanom vrátane rozvoja tzv. mäkkých zručností.

Foto: P. Funtál/HN

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR