Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

V tomto roku si pripomenieme 100 rokov od prvých slobodných volieb

05. 02. 2020

Obyvatelia dnešného Slovenska pred sto rokmi dostali po prvýkrát možnosť voliť a byť volení slobodne, bez ohľadu na pohlavie a sociálne zázemie. Prvé voľby do poslaneckej snemovne sa konali 18. apríla a do senátu 25. apríla 1920. Zákon o stálych zoznamoch voličských č. 663 Zb. z. umožňoval voliť všetkým štátnym občanom bez rozdielu pohlavia a sociálneho pôvodu, čo bolo v porovnaní s pomermi v období Rakúsko-Uhorskej monarchie výraznou zmenou.

Výstava 100 rokov od prvých slobodných volieb, ktorú pripravil Slovenský národný archív, prezentuje výsledky demokratických volieb z rokov 1920, 1925, 1929 a 1935, volieb do autonómneho snemu v roku 1938, informuje o voľbách v máji roku 1946, v ktorých sa volili zástupcovia do Ústavodarného národného zhromaždenia a na Slovensku aj do Slovenskej národnej rady.

Výstava

Mapuje aj voľby do Národného zhromaždenia, Federálneho zhromaždenia a Slovenskej národnej rady v rokoch 1948 až 1989 a v závere informuje o prvých všeobecných, rovných a demokratických voľbách v Čechách a na Slovensku v roku 1990 a končí poslednými voľbami v spoločnej federatívnej republike v roku 1992.

Výstava

Výstava 100 rokov od prvých slobodných volieb ponúka zaujímavý výber archívnych dokumentov z fondov Slovenského národného archívu, prehľad kandidátskych listín, volebných plagátov, verejných oznámení a pod.

Výstavu si môžete pozrieť v Bratislave vo foyer budovy sekcie verejnej správy  Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ulici 22

 

Všetkých srdečne pozývame!

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

po, ut, štvr - 08.00 h - 15. 00 h

str - 08.00 h - 17. 00 h

pia - 08.00 h - 14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR