Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Zasadnutie generálnych riaditeľov EUPAN 5

Bratislava, 08. 11. 2016

V pondelok 7. novembra 2016 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie Európskej siete verejnej správy EUPAN v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Ministerstvo vnútra viedlo rokovanie so zástupcami EUPAN 5, ktoré tvoria predstavitelia slovenskej strany spolu s partnermi z Holandska, Malty, Estónska a Európskej komisie.

Náplňou rokovania generálnych riaditeľov EUPAN 5 je zabezpečenie kontinuity v plánovaní a implementácii stanovenej agendy slovenského predsedníctva pri zlepšovaní fungovania verejnej správy. Stretnutie na pôde Ministerstva vnútra SR otvorila štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková. Vo svojom príhovore priblížila delegátom jednotlivé kroky a výstupy reformy verejnej správy ESO vo forme dosiahnutých úspor, priblíženia štátnej správy občanom a sprevádzkovania siete klientskych centier, kde si občania na jednej adrese v danom okrese postupne vybavia kompletne agendu štátnej správy.

Nosnými témami rokovania bolo precizovanie agendy a príprava obsahovej náplne ďalších plánovaných podujatí EUPAN počas slovenského predsedníctva spoločne s krajinami, ktoré Európskej sieti verejnej správy predsedali (Holandsko: január-2016) a budú predsedať (Malta: január-jún 2017 a Estónsko: júl-december 2017), ako aj so zástupkyňou z EK. Európske podujatie používateľov spoločného systému hodnotenia kvality fungovania verejnej správy – CAF event (Common Assessment Framework) sa bude konať 30. novembra 2016. Slovenské predsedníctvo EUPAN oficiálne uzavrie finálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za verejnú správu 28 členských krajín a EK, ktoré sa uskutoční v Bratislave 15.-16. decembra 2016 v Hoteli Bôrik.

Privítanie štátnou tajomníčku MV SR Denisou Sakovou
Stretnutie generálnych riaditeľov siete EUPAN 5 - Slovensko, Holandsko, Malta, Estónsko a Európska komisia
Zasadnutie EUPAN 5 DG po vedením MV SR
Zástupcovia EK, Estónska, Malty a Holandska na stretnutí EUPAN 5 DG
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR