Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Národný deň 112

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ) vyhlásila 9. septembra 2019 pre školský rok 2019/2020 už VII. ročník výtvarnej súťaže s témou „Záchranári na luke, v lese, v horskom teréne“.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 13. januára 2020, od 12:00 h internetové hlasovanie cez facebook:

Kategória 1: https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219493884921511

Kategória 2: https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219501101587456

Kategória 3:  https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219506754920224

Kategória 4:  https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219514954919404

s ukončením 24.januára 2020 do 12:00 h.

 

Do súťaže sú zapojené kategórie:

  I.     deti materských škôl
 II.      žiaci základných škôl I. stupňa
 III.     žiaci základných škôl II. stupňa
 IV.     žiaci špeciálnych škôl

     Cieľom súťaže je priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci okresných úradov sa bude konať od 30.11.2019 do 03.12.2019 aj v spolupráci s 8 koordinačnými strediskami integrovaného záchranného systému SR, v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s pedagogickým dozorom pozrieť priestory a prácu operátorov koordinačných stredísk.

     Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým, ktorí sa výtvarnej súťaže zúčastnili, pedagogickému zboru, za ich čas, ktorí im venovali, rodičom, kolegom z odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, pani prednostkám a pánom prednostom ,  jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali.

Ďakujeme.

Blahoželáme oceneným.

 

Oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu

Sekcie krízového riadenia MV SR

Nd2018 DSC_0611-Edit

 

 

 


 

                                                                                   OMAĽOVÁNKA

                                   omal112 

 


                                                                                   Test na 112

                                 Test112

 

 


                                                                                         112 Logo

                                            112 Logo