Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Európsky deň 112

ed112_2021

SKR MV SR v spolupráci s OP KMV SR, TO KMV SR, PHaZZ, KR PZ, PPZ,  okresnými úradmi, KS IZS, odborom kriminality KMV SR, KCHL ,  organizuje každoročne Európsky deň 112.
Slovenská republika  sa už pravidelne zapája do aktivít ED 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA na 11. február.

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 Rozhodnutím Rady z 29. júla 1991, so zámerom etablovania jednotného európskeho čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch.
V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112  zavedené  1. júla 2003.

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

SKR MV SR  spolupracuje , pri organizovaní ED 112 mali  s kolegami na OP KMV SR, TO KMV SR, HaZZ SR, Horskou záchrannou službou, Záchrannou zdravotnou službou, Červeným krížom,  odborom krízového riadenia OÚ  a  Koordinačnými strediskami IZS, ktoré organizovali pravidelne deň otvorených dverí na KS IZS spojený s prednáškami a pod. pri príležitosti ED 112, vyzdvihni  náročnú prácu kolegov aj na KS IZS počas celého roka a pod.

Vyzdvihujeme prácu všetkých, ktorí sa podieľali a podieľajú na záchrane ľudských životov počas celého roka 2020 a ďalej sú v plnom nasadení v boji s pandémiou.

11. februára je každý rok dňom osláv čísla tiesňového volania 112 a všetkých pohotovostných služieb integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí prispievajú do tohto európskeho reťazca. Za posledných 10 rokov, v tento oficiálny deň 112, pohotovostné služby oslavovali svoju prácu a pripomínali občanom dôležitosť európskeho čísla tiesňového volania.

Súčasťou tohto dňa boli kampane na zvýšenie povedomia, dni otvorených dverí, aktivity pre deti, ukážky záchranných služieb. To boli iniciatívy, ktoré sa uskutočňovali v posledných rokoch. Po jednom z najnáročnejších a najťažších rokov, spôsobenej pandémiou a z dôvodu jej trvania, si tento rok pripomenieme Európsky deň 112 prostredníctvom sociálnych sietí.

Prostredníctvom sociálnych sieti  môžu občania zdieľaním svojich príbehov uznať a dať do povedomia rozsiahlu a bezpodmienečnú prácu týchto odborníkov v systéme IZS. Chceme poznať aj váš príbeh a čo je najdôležitejšie, chceme poznať príbeh tých, ktorí vás zachránili. Odporúčame aj službám IZS, aby sa s nami podelili o príbehy, ktoré sa ich počas pracovnej zmeny najviac dotkli.

Ďakujeme

 

 

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. Júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. Júla 2003.

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na  číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

 

Video reportáž z roku 2016: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10087/88927