Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Archív projektov technickej pomoci


:


Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci
27. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci - kód OPLZ-PO7-SC7172-2017-1. Vyzvanie technickej pomoci pre tri...

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP
11. 10. 2016

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1 Zoznam schválených ŽoNFP: názov projektu: Refundácia miezd SO pre OP ĽZ – Imeno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné...

Vyzvanie na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1 - uzavreté dňa 29. apríla 2016
29. 04. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30.3.2016 Vyzvanie na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje - mzdové výdavky (vytvorenie systému...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]