Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Vyzvanie na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1 - uzavreté dňa 29. apríla 2016

29. 04. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30.3.2016 Vyzvanie na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje - mzdové výdavky (vytvorenie systému odmeňovania zamestnancov vrátane zabezpečenia jeho financovania).

Vyzvanie na projekt TP - mzdy pre SO 

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohou 

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov 

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených výdavkov 

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľa 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]