Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

11. 10. 2016

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s kódom OPLZ-PO7-SC71-2016-1

Zoznam schválených ŽoNFP:

názov projektu: Refundácia miezd SO pre OP ĽZ – I
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku: Ministerstvo vnútra SR, IČO 00151866
výška schváleného príspevku: 7 487 927,32 €
zoznam odborných hodnotiteľov v rozsahu titul, meno, priezvisko: Mgr. Janka Čillíková PhD., Ing. Jana Hôrková


Zoznam neschválených ŽoNFP:

V súčasnosti neevidujeme neschválenú ŽoNFP. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]