Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - uzavretá dňa 12. novembra 2018

27. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

Vyhlásená - 27. február 2017


Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 28. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. augusta 2017 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 04. júna 2018 (DOCX, 60 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 12. novembra 2018

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy (DOCX, 61 kB)

Zmena č. 3 výzvy (PDF, 655 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 3 (PDF, 776 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve TU (PDF, 406 kB) 

Dôležité upozornenie pre budúcich žiadateľov/žiadateľov o poskytnutie NFP (PDF, 49 kB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 665 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]