Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Výzva zameraná na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK - Uzavretá

Bratislava, 22. 10. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 22. októbra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1.

Vyhlásená 22. októbra 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01. februára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 01. marca 2021

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 01. apríla 2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 10. mája 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 15. júna 2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola - 30. júla 2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola - 16. septembra 2021

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2021

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola - 11. marca 2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola - 29. apríla 2022

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola - 15. júla 2022

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola - 21. júla 2022

Oznam o uzavretí výzvy (PDF, 214 kB) - 21. júla 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 7 (PDF, 988 kB)

Zmena č. 7 Výzvy (PDF, 243 kB)

Usmernenie k využitiu zálohových platieb (PDF, 215 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 2a - Príručka pre žiadateľa PO5 (PDF, 2 MB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 2b - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 2 MB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (ZIP, 391 kB)

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 382 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších údajov (ZIP, 473 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 1 MB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 352 kB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku (PDF, 1 MB) v znení Zmeny č. 6

Príloha č. 9 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 956 kB)v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 10 - Základné technické a priestorové parametre pre KC (PDF, 924 kB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 11 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov  (PDF, 417 kB)

Príloha č. 12 - Podmienky pre prevádzkové zmluvy, OP ĽZ, OP6 (PDF, 619 kB) v znení Zmeny č. 4

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Zmena č. 2 Výzvy (PDF, 355 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 943 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 3 (PDF, 963 kB)

Zmena č. 3 Výzvy (PDF, 349 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 4 (PDF, 948 kB)

Zmena č. 4 Výzvy (PDF, 856 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 5 (PDF, 945 kB)

Zmena č. 5 Výzvy (PDF, 302 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 6 (PDF, 886 kB)

Zmena č. 6 Výzvy (PDF, 561 kB)

Oznam o termíne uzavretia 5. a 6. hodnotiaceho kola (PDF, 377 kB)

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola (PDF, 214 kB)

Oznam o termíne uzavretia 7. a 8. hodnotiaceho kola (PDF, 216 kB)

Oznam o posune termínu uzavretia 9. hodnotiaceho kola (PDF, 374 kB)

Oznam o posune termínu uzavretia 9. hodnotiaceho kola (PDF, 374 kB)

Oznam o termíne uzavretia 9. a 10. hodnotiaceho kola (PDF, 238 kB)

Oznam o termíne uzavretia 11. a 12. hodnotiaceho kola (PDF, 236 kB)

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola na 06. júla 2022 (PDF, 370 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zemny č. 1 (PDF, 939 kB)

Zmena č. 1 Výzvy (PDF, 351 kB)

 

Príroly výzvy:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s príloham (ZIP, 2 MB)i

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB)v znení Zmeny č. 5

Príloha č. 2a - Príručka pre žiadateľa PO5 (PDF, 2 MB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 2b - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 2 MB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 2a - Príručka pre žiadateľa PO5 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 2b - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 2 MB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 1 MB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 2 MB)v znení Zmeny č. 5

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 203 kB) v znení Zmeny č. 2

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 198 kB)

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku (PDF, 2 MB)

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku (PDF, 1 MB) v znení Zmeny č. 4

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku (PDF, 2 MB)v znení Zmeny č. 5

Príloha č. 9 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 859 kB)

Príloha č. 10 - Základné technické a priestorové parametre pre KC (PDF, 603 kB)

Príloha č. 12 - Podmienky pre prevádzkové zmluvy, OP ĽZ, OP6 (PDF, 404 kB)

Výzva CURI

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]