Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK - Uzavretá

Bratislava, 21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Vyhlásená 21. apríla 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 19. apríla 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 20. septembra 2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola - 11. marca 2022

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola - 29. apríla 2022

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola/Uzavretie výzvy - 30. júna 2022

Oznam o termíne uzavretia 10. hodnotiaceho kola a zároveň termín uzavretia výzvy (PDF, 238 kB)

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 3 (PDF, 627 kB)

Zmena výzvy č. 3 (PDF, 400 kB)

 Prílohy k výzve:

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 822 kB)

Zmena č. 1 Výzvy (PDF, 270 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 708 kB)

Zmena výzvy č. 2 (PDF, 393 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity (PDF, 568 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení zmeny č. 1 (PDF, 610 kB)

Príloha č. 7 – Podmienky pre prevádzkové zmluvy v rámci OP ĽZ, OP 6 (PDF, 433 kB)

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku, vrátane povinných príloh (PDF, 1 MB)

Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku, vrátane povinných príloh v znení zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

 

Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola (PDF, 212 kB)

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola (PDF, 211 kB)

Oznam o termíne uzavretia 5. hodotiaceho kola a uzavretia výzvy (PDF, 379 kB)

Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola a uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy (PDF, 375 kB)

Oznam o termíne uzavretia 8. hodnotiaceho kola (PDF, 229 kB)

Oznam o termíne uzavretia 9. a 10. hodnotiaceho kola (PDF, 232 kB)

  Výzva voda

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]