Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK - Uzavretá

Bratislava, 18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Vyhlásená 18. augusta 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. fabruára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 07. mája 2021

Uzavretie 4. hodnitaceho kola - 12. júla 2021

Oznam o termíne uzavretia výzvy (PDF, 215 kB)- 27. septembra 2021

 

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 595 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1 (PDF, 1 MB)

Zmena výzvy č. 2 (PDF, 404 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 889 kB)

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Oznam o posune termínu uzavtretia 1. a 2. hodnotiaceho kola (PDF, 379 kB)

Oznam o posune termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola (PDF, 216 kB)

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy (PDF, 212 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

 

Výzva pozemky

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]