Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - uzavretá dňa 3. novembra 2017

29. 01. 2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Euróspkych štrukturálnych a investičných fondov.

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - obce uvedené v prílohe č. 7 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národných projektov ako súčasť "Take away" balíka.

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 362 kB)  - od 25. augusta 2016

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 2 (PDF, 657 kB)

Vyhlásená - 29. januára 2016

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy - 3.11.2017 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14.06.2016 

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 18 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 56 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 09.09.2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 11 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 02.12.2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 14.07.2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 38 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 12 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 03.11.2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Prílohy k výzve: 

Archív zmien:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]