Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vyzvanie na národný projekt COVID - 19

Bratislava, 29. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt COVID - 19 s kódom OPLZNP-PO5-2020-3. Národný projekt je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID - 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pomocou terénnych asistentov a poskytovaním podporných intervencií prostredníctvom krízových poradných tímov.

Dátum vyhlásenia: 29. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

 

Vyzvanie na národný projekt COVID - 19 (PDF, 767 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 427 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 348 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP (XLSX, 24 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 461 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 322 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 252 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 347 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]