Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Vyzvanie na národný projekt Korona te merel

Bratislava, 30. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Korona te merel s kódom OPLZNP-PO5-2020-2. Národný projekt je zameraný na zlepšenie situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia špecificky pre riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID - 19.

Dátum vyhlásenia: 30. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

 

Vyzvanie na národný projekt Korona te merel (PDF, 775 kB)

Zmena č. 1 vyzvania na národný projekt Korona te merel (PDF, 341 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 427 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 348 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP (XLSX, 52 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov v znení Zmeny č. 1 (PDF, 446 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 247 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 327 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 351 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

 

Archív:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 428 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 464 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]