Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3

20. 12. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3.

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2017

Dátum uzavretia: 31. mája 2018

 

Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (PDF, 838 kB)

Zmena č.1 vyzvania (PDF, 264 kB)

 

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane povinných príloh (ZIP, 407 kB)

Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 335 kB)

Príloha č.3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 624 kB)

Príloha č.4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov v znení zmeny č.1 (PDF, 512 kB)

Príloha č.5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 291 kB)

Príloha č.6 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 385 kB)

Príloha č.7 - Podmienky súladu národného projektu s 3D (PDF, 414 kB)

Príloha č.8 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 215 kB)

 

Archív:

Príloha č.4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 512 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]