Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Vyzvanie na národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách - OPLZNP-PO5-2019-2

Bratislava, 16. 08. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 16. augusta 2019 vyzvanie pre národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách s kódom OPLZNP-PO5-2019-2.

Dátum vyhlásenia:16. augusta 2019

Dátum uzavretia: 30. novembra 2019

 

Vyzvanie na národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách  (PDF, 781 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane príloh (ZIP, 453 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 353 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 412 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 435 kB)

Príloha č. 5 - Merateľné ukazovatele (PDF, 292 kB)

Príloha č. 6 -Podmienky súladu národného projektu s 3D (PDF, 252 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

Príloha č. 8 - Zoznam ďalších údajov projektu (PDF, 402 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]