Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Vyzvanie na národný projekt PRIM II.

Bratislava, 29. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie.

Dátum vyhlásenia: 29. júna 2020

Dátum uzavretia: 31. decembra 2020

Vyzvanie v znení Zmeny č. 1 (PDF, 815 kB)

Zmena vyzvania č. 1  (PDF, 432 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 428 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 339 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území v NP (PDF, 625 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 620 kB) v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 364 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 447 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu do NP s 3D princípmi (PDF, 446 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

Archív:

Vyzvanie na národný projekt PRIM II. (PDF, 814 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 551 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]