Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. január 2023, utorok
 

Vyzvanie na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. fáza

Bratislava, 02. 10. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 2. októbra 2019 vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza s kódom OPLZNP-PO5-2019-3. Národný projekt je zameraný na podporu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a životné podmienky, prostredníctvom terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Dátum vyhlásenia: 2. októbra 2019

Dátum uzavretia: 31. decembra 2019

 

Vyzvanie na národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza (PDF, 799 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane príloh (ZIP, 383 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 352 kB)

Príloha č. 3a - Zoznam 150 vybraných obcí (PDF, 494 kB)

Príloha č. 3b - Zoznam oprávnených obcí (PDF, 643 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 734 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 356 kB)

Príloha č. 6 - Podmienky súladu projektu s 3D (PDF, 298 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 215 kB)

Príloha č. 8 - Zoznam ďalších údajov projektu (PDF, 445 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]