Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

JPÚ Sekule

Pozemkové úpravy / JPÚ Sekule

06/12/06
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule


- Vedúci projektu :Bc. Danka Rybnikárová
- Spracovateľ: PENTAS s.r.o.,Bratislava, Handlovská 45
 

10/08/10
Zápis Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule

 

PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. SEKULE BOL DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SPRÁVE KATASTRA SENICA ZAPÍSANÝ DŇA 18.10.2007, DOPLŇUJÚCI ZÁPIS NA STAVBY - 26.10.2007.

21/07/10
Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule

 Schválenie vykonania projektu JPÚ: Rozhodnutím č.j.200/2005-schv.vyk./2007 zo dňa 28.9.2007- Vyhláška 24/2007, právoplatné: 15.10.2007

Schválenie vykonania projektu (PDF, 52 kB)

 

21/07/10
Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule

Nariadenie vykonania Projektu Jednoduchých pozemkových úprav : Vyhláškou č.7/2007 z 15.8.2007, zverejnené na Obecnom úrade v Sekuliach od 17.8.2007-3.9.2007

Nariadenie vykonania projektu (PDF, 34 kB)

 

21/07/10
Schválenie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule

 Projekt Jednoduchých pozemkových úprav :  schválený: Rozhodnutím č.j 200/2005-P-JPÚ Vyhláškou č.03/2007 z 2.5.2007, právoplatný:8.8.2007

Schválenie RNS (PDF, 39 kB)

 

21/07/10
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sekule

Projekt pozemkových úprav: zverejnený Vyhláškou č.65/2006 z 19.12.2006

Zverejnenie RNS (PDF, 35 kB)

 

21/07/10
Platnosť ZUNP projektu JPÚ v k.ú. Sekule

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Sekule boli platné 9.11.2006

Vyhodnotenie ZUNP

 

21/07/10
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov projektu JPÚ v k.ú Sekule

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov boli zverejnené Vyhláškou č.35/2006 z 28.8.2006

Zverejnenie ZUNP (PDF, 29 kB)  ZUNP (PDF, 56 kB)

 

21/07/10
Schválenie VZFUU projektu JPÚ v k.ú. Sekule

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli schválené rozhodnutím č.j.:200/2005-VZFUU z 4.8.2006 Vyhláškou č.24/2006

Schválenie VZFUÚ (PDF, 44 kB)

 

21/07/10
Zverejnenie VZFU projektu JPÚ v k.ú. Sekule

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli zverejnené Vyhláškou č.16/2006, č.j. 200/2006 VZFUÚ Sekule z 31.5.2006

Zverejnenie VZFUÚ (PDF, 44 kB)

 

21/07/10
Schválenie Registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k.ú. Sekule

-Register pôvodného stavu: schválený:  22.9.2006 pod č.j.200/2005-RPS

Schválenie RPS (PDF, 39 kB)

 

25/10/07
Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k.ú. Sekule

 -Register pôvodného stavu: zverejnený: Vyhláškou č.15/2006 z 15.5.2006

Zverejnenie RPS (PDF, 32 kB)

 

25/10/07
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Sekule

-Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov- zvolané pozvánkou , doručenou všetkým známym vlastníkom a užívateľom, konané: 20.1.2006

Pozvánka (PDF, 26 kB)  Stanovy (PDF, 39 kB)  Zápis (PDF, 71 kB)

 

25/10/07
Povolenie JPÚ v k.ú. Sekule

Povolenie PÚ : rozhodnutie č.j. 200/2005 z 29.12.2005 právoplatné : 11.4.2004

Povolenie PÚ (PDF, 52 kB)