Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Prešov
Všeobecná vnútorná správa
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Monika Platková, poverená vedením odboru
telefón: 051/7082221
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Z dôvodu poruchy kolkomatov v klientskom centre OÚ Prešov, Námestie mieru 3 Vám oznamujeme, že príslušné kolky je možné zakúpiť v kolkomate katastrálneho odboru, Levočská 3, prípadne v pobočkách Slovenskej pošty, a.s.

Všeobecná vnútorná správa

  • osvedčovanie listín a podpisov na listinách - pracovisko Klientskeho centra č. 4
  • žiadosť o povolenie verejnej zbierky (podateľňa)
  • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO (podateľňa)
  • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR  (podateľňa)
  • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
  • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska  (podateľňa)

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici (PDF, 279 kB), ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

UPOZORNENIE

 

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sú povinné v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2020  do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla 2021.

 

Neinvestičné fondy sú povinné v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2020 do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla 2021.