Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Prešov
Všeobecná vnútorná správa
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Miroslava Hudáková, vedúca odboru
telefón: 051/7082222
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

  • osvedčovanie listín a podpisov na listinách - pracovisko Klientskeho centra č. 2
  • žiadosť o povolenie verejnej zbierky (podateľňa)
  • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO (podateľňa)
  • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR  (podateľňa)
  • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
  • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska  (podateľňa)

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici (PDF, 549 kB), ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.

OZNAM

Okresný úrad Prešov oznamuje, že podľa Čl. 1 a Čl. 2 Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 143 z 01. októbra 2013, ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu a so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.: SVS-OMSZV1-2022/009716 zo dňa 20. januára 2022, zrušil pracovisko Okresného úradu Prešov so sídlom v meste Sabinov.

Pracovisko zabezpečovalo činnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy, úsek priestupkov.

Pracovisko sa nachádzalo na adrese Námestie slobody 85, 831 06 Sabinov.

Územný obvod pracoviska tvorili obce: Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Ďačov, Daletice, Drienica, Dubovica, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Nižný Slavkov, Olejníkov, Oľšov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ratvaj, Ražňany, Renčišov, Rožkovany, Sabinov, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Tichý Potok, Torysa, Uzovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Vysoká.

Pracovisko bolo zrušené od 01. februára 2022.

 

UPOZORNENIE

 

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sú povinné v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2020  do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla 2021.

 

Neinvestičné fondy sú povinné v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov uložiť výročnú správu za rok 2020 do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla 2021.