Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2022, piatok
 

Voľby

 

INFORMÁCIA PRE POLITICKÉ STRANY A KOALÍCIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  možno doručiť (politická strana, koalícia politických strán) v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Prešov v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022).

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

tel. č. 0915 837 401

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy je  TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@ .

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie