Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Voľby

 

INFORMÁCIA PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A KOALÍCIE

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do NR SR v roku 2023 bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

 

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2023 je:

TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@

 

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie

 

Mgr. Branislav Mičieta, vedúci OSŠOaM
t.č. 0915 837 401