Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Voľby

 

INFORMÁCIA PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A KOALÍCIE 
O DELEGOVANÍ ČLENA DO OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb č. 12/2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 
(do 9. apríla 2024 do 24.00 h). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru č. 3
080 01  Prešov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 je:

TA.13G4@FD.SKAF3PYLD@

 

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie

 

Mgr. Branislav Mičieta, vedúci OSŠOaM
t.č. 0915 837 401