Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4

28. 06. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 28. júna 2017 vyzvanie pre národný projekt Zdravé komunity 2A-OPLZNP-PO5-2017-4.

Dátum vyhlásenia: 28. júna 2017

Dátum uzavretia: 30. novembra 2017

 

Vyzvanie na národný projekt – Zdravé komunity 2A (PDF, 548 kB)

 

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane povinných príloh (ZIP, 430 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 343 kB)

Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených území (PDF, 490 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 499 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 213 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 357 kB)

Príloha č. 7 - Podmienky súladu národného projektu s 3D (PDF, 224 kB)

Príloha č. 8 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 229 kB)

Príloha č. 9 - Synergie a komplementarity (PDF, 284 kB)

Príloha č. 10 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (ZIP, 140 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]