Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Vyzvanie pre národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza

05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. fáza - OPLZNP-PO5-2016-2.

Dátum vyhlásenia: 5. október 2016
Dátum uzavretia: 31. marec 2017

Vyzvanie pre národný projekt (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - ŽoNFP s prílohami (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 595 kB)
Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 628 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 371 kB)
Príloha č. 6 - Podmienky súladu projektu 3D (PDF, 512 kB)
Príloha č. 7 - Predbežná info pre žiadateľa (PDF, 386 kB)
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity (PDF, 374 kB)
Príloha č. 9 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 630 kB)
Príloha č. 10 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 438 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]