Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.

05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2016-1.

Dátum vyhlásenia: 5. október 2016
Dátum uzavretia: 31. marec 2017

Vyzvanie pre národný projekt (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - ŽoNFP s prílohami (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 489 kB)
Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 698 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 359 kB)
Príloha č. 6 - Podmienky súladu projektu 3D (PDF, 366 kB)
Príloha č. 7 - Predbežná info pre žiadateľa (PDF, 386 kB)
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity (PDF, 372 kB)
Príloha č. 9 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 662 kB)
Príloha č. 10 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 418 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]