Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Bratislava, 29. 09. 2019

Ponúkem biblické šítania a krátke komentáre k nim:

1. čítanie            Am 6, 1a. 4-7

Biblický text:

Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie Sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a teľce z prostriedku čriedy. Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia. Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov, prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú.

Komentár:

V tomto úryvku je opísaný život vo falošnej istote: je nám dobre... Máme na to... dokedy? a čo bude potom? Je na škodu keď si človek a zvlášť veriaci, nechce položiť aj takéto otázky...

2. čítanie            1 Tim 6,11-16

Biblický text:

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.

Komentár:

Pavol Timotejovi hovorí, čo má robiť, aby bol dobrým duchovným pastierom: Zachovávať neporušenú náuku až do príchodu Ježiša Krista. (náuka o parúzii – druhom príchode Ježiša Krista na konci časov).

Evanjelium                  Lk 16, 19-31

Biblický text:

Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«“

Komentár:

-       Niekedy sa na toto evanjelium pozeráme cez pohľad odmeny a trestu. Sme zvyknutí uvažovať že za dobrý život je odmena vo večnosti a za zlý – trest vo večnosti. Nie že by to nebola pravda, ale.... Ako to v skutočnosti bude a hlavne ako to bude s každým z nás – to vie len Boh. Nevieme to povedať dopredu nikto.

-       Žobrák Lazár je tu opísaný ako kontrast k boháčovi, ktorý žil vo falošnej istote. (viď. 1. čítanie) Lazar= pogréčtená forma Eleazar= Boh pomohol (prijal ho k sebe do radosti).

-       Starý zákon videl v bohatstve prejav Božej priazne a požehnania, v chudobe typickú otázku: kto zhrešil tento, alebo jeho rodičia...

-       Príbeh je známy aj z egyptskej literatúry, ako aj z rabínskeho rozprávania.

-       Biblista Jeremias trefne poznamenáva: tento príbeh podobenstva nie je ani o boháčovi, ani o Lazárovi. Je to tých 5 bratoch... (vôbec nie je o tom, ako to bude všetko po smrti vyzerať).

-       Majú Mojžiša a prorokov – prostredníctvom nich hovoril k nim Boh = Božie slovo je cesta k spáse.

-       Netreba sa spoliehať na to, že „niečo“ nás privedie k obráteniu – napr. nešťastie v živote, alebo nejaké špeciálne zjavenie. Máme plno ľudí, ktorí zažili tragédie a neobrátili sa. Je to pekné, ťažké ale je to skôr výnimka.

-       Podobne si treba všimnúť, že mnohé „moderné súkromné“ zjavenia hovoria vlastne to, čo je v PS (prečo im teda dávame taký význam?). Božie slovo je hlavnýdostatočný prameň informácií, ktoré potrebujeme k spáse! My máme okrem „Mojžiša a prorokov“ aj evanjelium Ježiš Krista! Tu je na mieste otázka – aké miesto má sv. Písmo v mojom živote?

-       Na prvé prečítanie sa nám mohlo zdať, že sme počuli v evanjeliu to, čo sme chceli počuť. Chamtivec bol potrestaný a chudák vyzdvihnutý. Takto koná Boh, ktorý je podľa nás spravodlivý. (Kde berieme takú istotu, že my rozumieme Božej spravodlivosti?!). Ale v tomto evanjeliu by sme mali počuť aj my toto: Máte Mojžiša a prorokov, máme Kristovo evanjelium a to Vám stačí. Ako ktosi napísal: Máme prameň – netreba kopať studňu. Božie slovo je prameň. Všetko ostatné – nech by sa nám to akokoľvek páčilo, je len a len studňa.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy