Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

zamyslenie


:


Piata nedeľa cez rok
10. 02. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Iz 6,1-2a.3-8  Biblický text: V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma...

štvrtá nedeľa cez rok
03. 02. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Jer 1,4-5.17-19  Biblický text: Pán prehovoril ku mne takto: "Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil." "Ale ty si opáš bedrá,...

Tretia nedeľa cez rok
27. 01. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Neh 8,2-4a.5-6.8-10 O knihe: Kniha Ezdrášova a Kniha Nehemiášova (Pozri úvody do PS) sa nazývajú podľa židovského kňaza a znalca Mojžišovho zákona Ezdráša a podľa námestníka perzského kráľa a správcu mesta...

Druhá nedeľa cez rok
20. 01. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Iz 62,1-5  Biblický text: Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým...

Nedeľa Krstu Ježiša Krista
13. 01. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické čítania zo sviatku:  Prvé čítanie   −   Iz 42, 1-4. 6-7 Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na...

Slávnosť Zjavenia Pána
06. 01. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické čítania zo slávnosti:  Prvé čítanie   −   Iz 60, 1-6  Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou. Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy; ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa...

Nedeľa sv. Rodiny
30. 12. 2018

Alfa a omegaPonúkeme biblické čítania zo sviatku: Prvé čítanie   −   Kol 3, 12-21 Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako...

štvrtá adventná nedeľa
23. 12. 2018

Nedeľa v pôstePonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16   Biblický text: Kráľ teda býval vo svojom dome a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov.  Tu povedal kráľ prorokovi Nátanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva v...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy