Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Obvodné úrady - Bratislava


Od 1. októbra 2013 v rámci reformy ESO vznikne na Slovensku 72 nových okresných úradov.  Informácie z doterajších obvodných úradov postupne presúvame do samostatnej oblasti websídla MV SR určenej miestnej štátnej správe, kde nájdete kontakty na pracoviská obvodných /od 1. októbra okresných/ úradov a aj na pracoviská nových odborov budúcich okresných úradov.

 

Menu v ľavom okne ponúka prístup k stránkam jednotlivých obvodných úradov kraja. Obsahom stránok sú mapky územnej pôsobnosti úradov, adresáre, pracovný čas, organizačná štruktúra, činnosť obvodného úradu, pracoviská, zamestnanci, formuláre, slobodný prístup k informáciám, mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu a ďalšie informácie.

Zoznam úradov kraja
Bratislavský kraj    Okresy v územnom obvode úradu
Bratislava       Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
Malacky         Malacky
Pezinok        Pezinok
Senec               Senec