Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 1, vydaná 28.01.2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 1

 Vydaná 28. januára 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00144 z 3. januára 2005, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00145 z 3. januára 2005, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2005/00146 z 3. januára 2005, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. januára 2005 o udelení oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 1/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2005 z 11. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2005 zo 4. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2005 z 11. januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

OZNÁMENIE Krajského úradu v Žiline o vydaní rozhodnutia č. 8 z 26. novembra 2004, ktorými sa mení a dopĺňa rozhodnutie Krajského úradu v Žiline č. 3 z 21. januára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Martine v meste Turčianske Teplice

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.1 (583,9 kB) rtf
Čiastka 1 (569,8 kB) rtf