Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 11 Vydaná 14. novembra 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 11

Vydaná 14. novembra 2005

OBSAH

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 číslo 202-2005/04369, ktorým sa určuje postup obcí, vyšších územných celkov, krajských úradov, obvodných úradov, ďalších orgánov miestnej štátnej správy zriadených 1. januára 2004 a jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy pri spracúvaní „Správy o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2005"

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.11 (581,8 kB) rtf
Čiastka 11 (87,8 kB) rtf