Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 12 vydaná 12.12.2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 12

Vydaná 12. decembra 2008

OBSAH

 

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 4/2005 z 1. decembra 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 5/2005 zo 7. decembra 2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2005 z 8. decembra 2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2005 z 8. decembra 2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jaskyňa

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.12 (583,1 kB) rtf