Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Čiastka 2 vydaná 23. júla 2015

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2015

Čiastka: 2 z 23. júla 2015

XVII/1 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. júla 2015 na zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii § 5 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov