Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Čiastka 2 vydaná 4.3.2011

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 21

Čiastka 2

Vydaná 4. marca 2011

OBSAH

POKYNY PRE SČÍTACÍCH KOMISÁROV Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 900-0018/2011 z januára 2011

METODICKÝ POKYN Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 220-0010/2011 z 25. februára 2011 o zabezpečení financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

VÝNOS Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 220-0011/2011 z 28. februára 2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011