Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Čiastka 3 vydaná 12. mája 2014

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2014

Čiastka: 3 z 12. mája 2014

 

IX/1  Operatívny pokyn generálenho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  k postupu pri poskytovaní náhrady škody spôsobenej živočíchom podľa § 97 až 102 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

IX/2   Operatívny pokyn riaditeľa odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov