Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 3 Vydaná 29. apríla 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 3

Vydaná 29. apríla 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. marca 2005 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2005 z 20. apríla 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2005 z 9. marca 2005, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2005 z 25. apríla 2005, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Udava

OZNÁMENIE Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní rozhodnutia č. 12 z 11. marca 2005, ktorým sa mení rozhodnutie Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 7 z 26. januára 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Žiari nad Hronom v meste Žarnovica

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.3 (583,2 kB) rtf
Čiastka 3 (165,7 kB) rtf