Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Čiastka 6 Vydaná 29. júna 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 6

Vydaná 29. júna 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. júna 2005 o udelení a zániku oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 7/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Smrekovec na cintoríne v Rabči

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 8/2005 z 22. júna 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2005 zo 17. júna 2005, ktorou sa zrušuje ochrana prírodnej rezervácie Kamienska tisina a chráneného areálu Pieninské lipy

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Obálka č.6 (582,4 kB) rtf
Čiastka 6 (2,6 MB) rtf