Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2019, Štvrtok
 

Informácie k elektronickému podaniu

Služby sú určené pre podnikateľov a občanov.

Služby vyžadujú:

 • registráciu žiadateľa na Ústrednom portáli verejnej správy SR,
 • zaručený elektronický podpis,
 • vyplnenie príslušného elektronického formulára a jeho podpísanie zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. zaručenými elektronickými podpismi navrhovateľov),
 • naskenované prílohy k návrhu vo formáte PDF,TIFF alebo RTF podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. zaručenými elektronickými podpismi navrhovateľov), ak sa tak vyžaduje (viac informácií je možné nájsť pri jednotlivých službách). 

UPOZORNENIE: Prílohy skenujte v stupňoch sivej farby s odporúčaným rozlíšením najviac 200 dpi! V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Postup pri použití elektronických služieb:

 1. Zvoľte si požadovanú elektronickú službu – v prípade ak použijete odkaz na konkrétnu elektronickú službu, otvorí sa Vám nové okno internetového prehliadača v ktorom budete vyzvaný na zadanie prihlasovacích údajov na Ústredný portál verejnej správy SR. V prípade ak používate Internet Explorer min. vo verzii 8.0 môžete mať pri prihlasovaní sa problém. V takom prípade postupujte podľa nasledovného popisu. UPOZORNENIE: Pre podpísanie elektronického formulára je možné použiť buď aplikáciu D.Signer/XAdES (táto je k dispozícii bezplatne) alebo aplikáciu  QSign (min. vo verzii 3.4 – túto však musí mať žiadateľ zakúpenú). V prípade ak žiadateľ plánuje pre podpísanie formulára použiť aplikáciu D.Signer/XAdES, táto musí byť v počítači žiadateľa riadne nainštalovaná a pre vyplnenie formulára je nevyhnutné použiť internetový prehliadač Internet Explorer vo verzii 6.0 alebo viac.
 2. Vyplňte všetky relevantné položky príslušného elektronického formulára. Pri vypĺňaní sa riaďte príslušnými nápovedami (ikona "?").
 3. Priložte všetky požadované prílohy k príslušnému podaniu. Prílohy k podaniu  naskenujte do formátu PDF, TIFF alebo RTF a v prípade ak sa to vyžaduje podpíšte ich zaručeným elektronickým podpisom alebo viacnásobným zaručeným elektronickým podpisom vo formáte CMS – CAdES vo formáte ZEP. ZEP požadujeme vytvoriť buď v klientskej aplikácii QSign verzia 4.2 a vyššie alebo Disig Desktop Signer 2.0 (pri použití iných aplikácií na vytvorenie ZEP ho nie je JKM schopné overiť).
  UPOZORNENIE: Ak je príloha určená inému subjektu ako živnostenskému úradu, je potrebné zabezpečiť aby všetky kvalifikované certifikáty, ktoré boli použité k vytvoreniu zaručeného elektronického podpisu boli platné až do času, keď bude príslušná príloha doručená príslušnému subjektu.
 4. Vyplnený elektronický formulár podpíšte prostredníctvom preferovanej aplikácie a odošlite.
 5. Po úplnom overení platnosti zaručeného elektronického podpisu v prípade ak je požadovaná služba spojená s úhradou správneho, resp. súdneho poplatku bude žiadateľovi do jeho osobnej schránky správ na Ústrednom portáli verejnej správy – eDesktopu doručená správa o platobných podmienkach. Poplatok je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií v správe. V prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa platobných informácií v správe, Vašu platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za následok nevybavenie Vášho podania. Poplatok môžete zaplatiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky osobne alebo cez internet banking, ak takúto službu Vaša banka poskytuje. 
 6. O ďalšom priebehu spracovávania Vášho podania budete informovaný prostredníctvom správ vo Vašom eDesktope

Pozn.: Zoznam certifikátov pracovníkov odboru živnostenského podnikania určených na podpisovanie výstupných elektronických dokumentov a zoznam dokumentov, ktoré sú nimi oprávnení podpisovať nájdete tu.

 

Dôležité odkazy

Kontakty na okresné (živnostenské) úrady v SR v postavení JKM:

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

tel.: 00421-2-48592401
fax: 00421-2-43334726
e-mail: ozp.svs@mvsr.vs.sk

 

For English version click here

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]