Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Kontakty

Kontakty na jednotlivé  analytické útvary zapojené v projekte

 

 

Ministerstvo financií SR: Inštitút finančnej politiky 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/o-institute/o-institute.html

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR: Inštitút vzdelávacej politiky 

https://www.minedu.sk/institut-vzdelavacej-politiky/

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR: Inštitút sociálnej politiky 

https://www.employment.gov.sk/isp/

 

Ministerstvo životného prostredia SR: Inštitút environmentálnej politiky

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/

 

Ministerstvo zdravotníctva SR: Inštitút zdravotnej politiky

https://izp.sk/

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Inštitút dopravnej politiky

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky

 

Ministerstvo kultúry SR: Inštitút kultúrnej politiky

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky--324.html

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Inštitút pôdohospodarskej politiky

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=184&navID2=1

 

Ministerstvo hospodárstva SR: Centrum pre hospodárske otázky

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky

 

Ministerstvo obrany SR: Analytický útvar

https://www.mosr.sk/analyticky-utvar-mo-sr/

 

Úrad vlády SR: Inštitút pre stratégie a analýzy

https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Inštitút digitálnych a rozvojových politík

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/institut-digitalnych-a-rozvojovych-politik/index.html