Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 schválený Vládou SR

20. 11. 2019

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 13. novembra 2019 v poradí štvrtý akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku (uznesenie vlády SR č. 553/2019). Nový akčný plán nadväzuje na predchádzajúce akčné plány, ale obsahuje menej úloh ako predchádzajúci akčný plán na roky 2017 - 2019.  Sústreďuje sa predovšetkým na:

 

 

  • Zvyšovanie dostupnosti a prístupnosti informácií o práci vlády SR
  • Podporu využívania a tvorby otvorených vzdelávacích zdrojov
  • Strategickému rozvoju otvorenej vedy na Slovensku
  • Podpore vzdelávania predstaviteľov verejnej správy k využívaniu nástrojov participácie
  • Participatívnej tvorbe verejných politík na vybraných rezortoch (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo životného prostredia SR)
  • Otváraniu priestoru pre rozvoj funkčných partnerstiev v programovom období EŠIF na roky 2021 – 2027.
  • Participatívnej úprave Správy o účasti verejnosti

Po tvorbe a prijatí vlády nás v súčasnosti čaká dvojročné implementačné obdobie. Počas tohto obdobia sa budeme v pracovných skupinách k jednotlivým témam pravidelne stretávať s relevantnými aktérmi z verejnej správy a z občianskej spoločnosti, informovať verejnosť o plnení jednotlivých úloh či organizovať podujatia na zvyšovanie povedomia verejnosti o otvorenom vládnutí.

Všetky informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie na Slovensku nájdete na webstránke ÚSV ROS, na FB ÚSV ROSIniciatívy pre otvorené vládnutie, ale aj na on-line portáli Trello.

Ak máte záujem byť súčasťou pracovných skupín, neváhajte sa ozvať Lucii Lacika (+421 2 509 449 24) ohľadom bližších informácií.


 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy