Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Analýza zverejnených datasetov ústredných orgánov štátnej správy dostupná na pripomienkovanie

29. 06. 2020

Logo OGP

Ďakujeme za všetky konštruktívne pripomienky. Finálna analýza zverejňovania datasetov je po zapracovaní pripomienok (PDF, 226 kB) dostupná na tomto mieste. (PDF, 1 MB)


 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v poradí štvrtú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy.

Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB), schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“ Nadväzuje na minuloročnú analýzu, ktorá je dostupná na tomto mieste.

Cieľom analýzy je:

  • zmapovať existujúce datasety organizácií na Portáli otvorených dát data.gov.sk;
  • porovnať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií s minuloročným stavom;
  • zhodnotiť zverejnené datasety vyplývajúce z prieskumov najžiadanejších datasetov a API;
  • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát;
  • formulovať odporúčania pre zlepšenie kvality a kvantity zverejňovania dát.

Analýza prináša aj postavenie Slovenska v rôznych medzinárodných rebríčkoch hodnotenia otvorených dát. Za povšimnutie stojí napr. rebríček Open Data Maturity z dielne Európskej komisie, ktorý hodnotí vývoj jednotlivých európskych krajín (tzv. EU28+) v otvorených dátach. Podľa tohto rebríčku sa Slovensko prepadlo z 9. miesta v roku 2018 na 28 miesto v roku 2019 (z 31 sledovaných krajín). Hlavné dôvody nášho prepadu sú uvedené v analýze.   

Analýza je dostupná na pripomienkovanie na tomto mieste vo formáte .odt (ODT, 795 kB) (môžu nastať zmeny vo vizuálnom prevedení) , alebo na tomto mieste vo formáte .pdf (PDF, 1 MB)  v termíne od 11. júna 2020 do 25. júna 2020.

Akékoľvek nápady, postrehy, komentáre prosím komunikujte prostredníctvom e-mailu Lucii Lacika.

Ďakujeme za Vaše pripomienky.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy