Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Otvorené vzdelávacie zdroje: Splnomocnenec sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

08. 07. 2020

Logo OGPDňa 3. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupkyňami úradu stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monikou Filipovou k téme otvorené vzdelávacie zdroje.

Úrad splnomocnenca rozvíja tému otvorené vzdelávacie zdroje v spolupráci s ministerstvo školstva prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jej akčných plánov od roku 2015. Podstatou témy je zabezpečiť, aby všetky vzdelávacie zdroje (učebnice, metodické pokyny, pracovné listy....), ktoré vzniknú z verejných zdrojov, boli verejne dostupné bez akýchkoľvek bariér, čím sa posilňuje transparentnosť a verejná kontrola nakladania s verejnými zdrojmi, ako aj participácia rôznych aktérov (pedagógov, žiakov, študentov, vzdelávacích občianskych organizácií a pod.) na vzdelávaní, čo v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu.

V súčasnosti je však dôležité nezabudnúť na doplnkové vzdelávacie zdroje – napr. krátke videá, hry, pracovné listy, digitálne nástroje a pod., ktoré môžu tvoriť pedagógovia, vzdelávacie mimovládne neziskové organizácie, vydavateľstvá či samotní žiaci a študenti. V súlade s otvoreným vládnutím by však tieto zdroje, pokiaľ budú podporené z verejných zdrojov, mali byť verejne dostupné (na čo slúži uvedenie verejnej otvorenej licencie na zdroj).

Na stretnutí obe strany potvrdili záujem rozvíjať túto tému naďalej, keďže sa v kontexte súčasnej situácie ukazuje nevyhnutná potreba overených, rýchlo a voľne dostupných zaujímavých doplnkových vzdelávacích zdrojov. Práve otvorené vzdelávacie zdroje majú vďaka svojim licenčným pravidlám a širokým možnostiam využívania, používania a úpravy obrovský potenciál vyplniť chýbajúce vzdelávacie zdroje počas výučby z domovov.

Dôležité výzvy, s ktorými sa v tomto kontexte bude musieť ministerstvo školstva vysporiadať, zahŕňajú: podporu tvorby otvorených vzdelávacích zdrojov, voľne dostupný priestor na ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov či šírenie povedomia o otvorených vzdelávacích zdrojov medzi pedagógmi, pedagogickými zamestnancami, rodičmi či verejnosťou. Týmto úlohám sa venuje aj aktuálny Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB) v kapitole Otvorené vzdelávanie.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy