Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

VI. celosvetový summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie hľadal odpovede na aktuálne témy

13. 06. 2019

Obrázok OttawyV dňoch 29. – 31. mája 2019 sa v kanadskej Ottawe uskutočnil šiesty medzinárodný summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Delegácie zo 79 členských krajín vrátane Slovenska, ktoré je členom Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011, zástupcovia dvadsiatich miestnych samospráv a predstavitelia občianskej spoločnosti z celého sveta tri dni diskutovali o hlavných výzvach Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Slovenskú delegáciu viedol na základe poverenia ministerky vnútra splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, zodpovedný za koordináciu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.

Ešte pred oficiálnym začiatkom summitu sa uskutočnilo stretnutie všetkých kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie z jednotlivých krajín a samospráv. V duchu prepájania vládneho sektora s mimovládnym sa historicky po prvý krát stretli kontaktné osoby s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aktivistami a aktivistkami z celého sveta. Na workshopoch prebiehali s ostatnými kontaktnými bodmi diskusie o tom, ako posilňovať medzirezortnú spoluprácu (mnoho krajín má, podobne ako Slovensko, vytvorenú sieť tzv. kontaktných osôb na jednotlivých rezortoch a komunikujú aj prostredníctvom newslettra). Dozvedeli sme sa aj o novinkách členstva v Iniciatíve, ktoré sa týkajú ukladania všetkých informácií o tvorbe, implementácií a evaluácií akčných plánov v online dostupných repozitároch ako napríklad naše Trello, a v neposlednom rade sme sa zamysleli nad tým, ako by sme mali otvorené vládnutie „predávať“ občianskej spoločnosti či v rámci verejnej správy.

Fotka z úvodného ceremoniálu celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie Počas úvodného ceremoniálu sa kanadský premiér Justin Trudeau venoval životu v digitálnej ére a výzvamu ohľadom regulácie sociálnych sietí vládami. K internetu, jeho úskaliam a budúcnosti sa vyjadril aj zakladateľ webu, p. Tim Berners-Lee. O potrebe podelenia sa o informácie z národných registrov konečných užívateľov výhod hovoril britský poslanec a protikorupčný líder John Penrose.  Celý otvárací ceremoniál je dostupný z videozáznamu. (Rozhovor s premiérom Trudeauom začína od 35. minúty, prezentácia Johna Penrosa od 1:57:00 rozhovor s Timom Berners–Leeom od 2:16:00).

Panelové diskusie, praktické workshopy, prezentácie dobrých príkladov z praxe, ktoré nasledovali ďalšie dni po otvorení, sa zamerali na hlavné témy summitu – potrebu zvyšovať dôveru občanov v štát prostredníctvom zapájania všetkých relevantných aktérov (participáciu) s dôrazom na ženy a ľudí zo zraniteľných a znevýhodnených skupín. Témy participácie, spolupráce medzi občianskou spoločnosťou a vládami, participatívneho rozpočtovania, ktorému sa venujeme v rámci projektu NP Participácia, či téma konečného užívateľa výhod, dominovali celým summitom.

Viaceré praktické kroky zo summitu budú pretavené do prípravy a následnej implementácie štvrtého akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, na ktorom v súčasnosti pracujeme.  

Všetky výstupy zo summitu sú dostupné na oficiálnom webe celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, niektoré diskusie a workshopy sú zaznamenané aj na videozáznamoch.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy